Scegli

Matricola Studente Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
811ALBANESE ANDREAI078I022    I078I085    I262I058    I074I007    G012G012G012            
812BERETTA SAMUELEI001I060    I030I004    I030I013    I014I108    G012G012G012            
813BIANCHI MARTINAI098I016    I003I011    I012I013    I046I108    G012G012G012            
814BRAMBILLA IRENE ROSAI001I002    I084I004    I005I005    I006I108    G012G012G012            
815BRUSCAGIN FILIPPOI001I002    I084I004    I005I005    I006I007    G012G012G012            
816COMI ALESSIA ANNA MARIAI001I002    I084I004    I005I005    I006I015    G012G012G012            
817DE LUCA ALESSIAR462I002    R462I122    I012I123    R462I124    G012G012G012            
818ESPOSITO RICCARDOR465I010    R465I004    R465I271    R465I007    G012G012G012            
819FABBRUZZO KEVINS041I002    I003S044    IME1IME2    IGI1IGI2    G012G012G012            
820FOSSATI CAMILLAR462I060    R462S044    I005I005    R462S048    G012G012G012            
821ISETTI ANNA RITAI001R461    I084R461    S045R461    I006I108    G012G012G012            
822IZZO NOEMIR462I002    R462I112    I012I114    R462I108    G012G012G012            
823KABORI DONIAI098I044    I121I122    I012I123    I028I124    G012G012G012            
824MAHHADI IKRAMI098I044    I121I122    I012I123    I028I124    G012G012G012            
825MAMONE ILARIAI098I016    I003I011    I012I013    I046I108    G012G012G012            
826PULICI MARCOI001I060    I030I004    I030I013    I014I108    G012G012G012            
827RAVASI FABIOLAI001I002    I030I004    I030I013    I006I007    G012G012G012            
828RIBOLDI SARAS041I060    S043S044    I208I209    I210I213    G012G012G012            
829RIGAMONTI ELISAI001I002    I003I004    I005I005    I006I007    G012G012G012            
830ROS CAMILLAR465I002    R465I004    R465I013    R465I007    G012G012G012            
831SALA VALERIAR462I002    R462I122    I073I123    R462I124    G012G012G012            
832SAWADOGO AICHATAR462R461    R462R461    I012R461    R462I015    G012G012G012            
833SEMERARO GIULIAI001I002    I084I004    I005I005    I006I108    G012G012G012            
834TRAVERSI ANDREAI106I022    I084I038    I024I064    I006I007    G012G012G012            
835VIOLATO PIETROR462R461    R462R461    I024R461    R462I007    G012G012G012            
836VIRICELLI ELEONORAR465R461    R465R461    R465R461    R465I015    G012G012G012